Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Platformy jest spółka RODAN GROUP Rogoziński Sp.k., ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań | NIP: 7792471315

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: lub listownie pisząc na adres administratora danych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie podczas odpowiedzi na zadane zapytanie, jak również w przypadku korzystania z funkcjonalności strony internetowej https://pcsk.com.pl/, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

Jak jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, jak również dobrowolnie wyrażona zgoda
Dane osobowe, przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i f) RODO i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych i zarządzania relacjami biznesowymi,

Czy przekazujemy jakieś dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej stronę www, podwykonawcom naszych usług. Przekazane dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Administrator danych przechowuje dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym, tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba fizyczna, która przekazała swoje dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:
a. uzyskania wyczerpującej informacji na temat danych osobowych, które przetwarza administrator danych;
b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania przekazanych danych;
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe;
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania;
f. usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
h. W każdej chwili można również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza prawa dot. prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Pliki Cookies.

Strona internetowa https://pcsk.com.pl/ używa plików Cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie urządzenia końcowego przeglądarki internetowej (np. komputera, tableta, smartfona). W momencie, w którym przeglądarka internetowa ponownie połączy się z naszą stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik, a jej parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Rodan Event Rogoziński Spółka Komandytowa jako administrator strony https://pcsk.com.pl/ wykorzystuje pliki Cookies w celu:
a. poprawnej konfiguracji strony internetowej;
b. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej, w tym do jej pozycjonowania w wyszukiwarce Google;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego urządzenia końcowego, poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Każda osoba może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenia plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Korzystając ze strony https://pcsk.com.pl/, osoba korzystająca wyraża zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej.