W Poznańskim Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym głównym celem jest zapewnienie zarówno pracownikom, jak i klientom odpowiedniego bezpieczeństwa podczas organizowanych wydarzeń, co ma duży wpływ na dobre samopoczucie wszystkich osób przebywających w naszych przestrzeniach. Zdajemy sobie sprawę, że działając w zalecany sposób, można całkowicie zaradzić wszystkim ewentualnym “wypadkom”. Każdy członek naszego zespołu jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swoich współpracowników i odwiedzających nas klientów.

Prowadzenie biznesu w czasach COVID-19

Prawidłowe prowadzenie biznesu w czasach koronawirusa może dla niektórych osób być nie lada wyzwaniem, jednak jest to możliwe do realizacji. Rząd wprost nie przewiduje zakazu prowadzenia szkoleń stacjonarnych, jednak pewne zasady bezpieczeństwa muszą zostać zachowane. Koronawirus wymusił na wielu placówkach nowe zasady higieny pracy, które powinny być spełnione, aby mogły one dalej funkcjonować.

Poznańskie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne wprowadziło szereg zaleceń, które działają podczas każdego organizowanego przez nas wydarzenia:

  • odległość pomiędzy klientami/pracownikami wynosi minimalnie 1,5 metra;
  • w każdym widocznym miejscu umieszczona jest informacja na temat prawidłowego mycia rąk oraz dozowniki z płynem odkażającym, który jest na bieżąco uzupełniany;
  • zapewniamy mydło i środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%);
  • pracownicy, jak i klienci mają dostęp do jednorazowych maseczek oraz rękawiczek;
  • przed wejściem do naszego Centrum zawsze mierzona jest temperatura ciała;
  • codziennie czyszczone są wszystkie powierzchnie ogólnego użytku, środkiem na bazie alkoholu.

Naszym obowiązkiem jest chronić zdrowie i życie pracowników oraz klientów, którzy przebywają na terenie naszego Poznańskiego Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego. Bezwzględnie stosujemy się do zaleceń rządu, dzięki czemu mogą być Państwo czuć się w pełni komfortowo w naszych przestrzeniach. Wiemy, że są to najlepsze sposoby na to, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zagrożenia.

Konferencje podczas pandemii Covid